22/2/17

II xornada práctica de enxertos

Ante o éxito no número de inscricións da I xornada práctica de enxertos de Chan de Brito, prevista para este sábado dia 25 de febreiro de 2017, e que impartirá D. Jose Luis Alonso; esta Asociación decidiu realizar unha nova convocatoria da xornada, a celebrar o vindeiro sábado dia 11 de marzo en horario de 16.30 a 20.30 h. na escola infantil de Chan de Brito.

O custo por persoa, con todo o material incluido, é de 10 euros.

O número de participantes será de 5 como mínimo e 20 como máximo. O prazo de inscrición rematará ao cubrirse o cupo total, e, en todo caso, o 9 de marzo ás 00.00 horas.

Para participar nesta actividade será preciso solicitalo por correo electrónico ao enderezo chandebrito1807@gmail.com indicando o nome e apelidos, NIF, núm. de teléfono de contacto, lugar de residencia e correo-e.

TEMARIO:

PARTES DUNHA ÁRBORE
QUE É UN ENXERTO E PARA QUE SERVE
COMPATIBILIDADE NOS ENXERTOS
TIPOS DE ENXERTOS
EPOCA MAIS AXEITADA PARA CADA ENXERTO
RECOLLIDA DE PUGAS
FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESARIOS
COIDADOS POSTERIORES
PRÁCTICAS CON ENXERTO DE PUGA
- BASES DO ENXERTO DE XEMA (AVANCE TEÓRICO)Entregarase un libriño, no que se indican fundamentalmente as compatibilidades entre patrón e enxerto, asi como as datas máis apropiadas para cada enxerto según especies.

* Tódolos materiais para as prácticas proporcionaranse polo formador.


11/2/17

Deficiencias na escola infantil

O pasado dia 7 de febreiro, a Asociación Veciñal Chandebrito 1807 remitiu solicitude ao Concello de Nigrán, reiterando instancias presentadas en novembro de 2015 e en maio de 2016 -entre outras datas-, e que se atopan sen contestar (ao igual que todas as outras que se lle remitiron), nas que se pedía a reparación das seguintes deficiencias observadas no terreo da escola infantil de Chandebrito, de titularidade do Concello de Nigrán:

- Diversas planchas de corcho no piso da pranta baixa levantadas pola humidade dende hai máis de cinco anos, con risco de tropezar nelas e producir lesións (lateral Leste).
- Enchufe queimado dende hai máis de cinco anos (parede Leste da planta baixa) e cun mal funcionamento, con risco de producir curtocircuitos.
- Armario cunha porta rota dende hai anos.
- Carencia de aseos para o uso dos usuarios do baixo do inmoble, ao non ter acceso aos existentes no primeiro andar.
- Caixa de correo e contador do subministro eléctrico estragados dende hai moitos anos, causando serio risco de danos por cortes.
- Acumulación dunha gran morea de pólas dos piñeiros podados na parcela, moi próximas á edificación pola zona Sur, que impiden o paso ao parque infantil e provoca risco de danos graves no caso de lume forestal.
- Valo metálico non suxeito suficientemente xunto á citada morea de restos forestais, ocasionando risco de caída cara a estrada, a varios metros de altura.
- Tobogán mal colocado, con inclinación incorrecta, formando poza de auga no mesmo ao chover, o que imposibilita a súa utilización.
- Cable de enerxía eléctrica practicamente pegado ao columpio, con risco de danos graves para as usuarias (sería preciso a colocación dun novo poste na estrada para evitar que pase por enriba do parque infantil).

A Asociación considera que o goberno municipal fai deixación de funcións ao someter ao abandono as referidas instalacións, podendo ocasionar facilmente danos e prexuízos derivados do mal estado e/ou deficiencia das mesmas.

Ademáis de trasladarlle ao concello o anteriormente exposto, esta Agrupación tamén lle fixo saber que de non obter resposta a esta petición nun prazo de dez días, remitirase queixa ao Valedor do Pobo, Dirección Xeral de Admón. Local, Consellerías competentes da Xunta, á Comisión de Suxerencias e Reclamacións, e Grupos municipais da corporación.