28/8/14

RECLAMACIÓN DE SUBVENCIÓN OUTORGADA POLO CONCELLO DE NIGRÁN NO ANO 2008

A Asociación Veciñal e Cultural "Chandebrito 1807" remitiu hai uns meses ao Valedor do Pobo de Galicia copia das reclamacións e demáis documentos do expediente da Subvención de 660 € concedida polo concello de Nigrán a esta Asociación a principios do ano 2008 para actividades socio-culturais; debido a que este Concello a día ...de hoxe aínda non procedeu a pagar máis do 50 % da citada axuda.A contestación que deu recentemente o Valedor do Pobo a este colectivo é que o concello aínda non lle remitiu o informe demandado pola mencionada Institución galega, polo que llo requeriron novamente (lembrándolle expresamente que tal envío resulta unha obriga legal, segundo dispón o artigo 22 da Lei do Valedor do Pobo).Esta Asociación considera bochornosa esta e outras cuestións, tales como a desidia e o desprezo co que tratan a este e outros colectivos que reclaman actuacións absolutamente necesarias, urxentes e de competencia do Concello de Nigrán, e por elo, pide a dimisión do goberno municipal do PP por incompetente, algo que veñen reclamando incluso moitos dos seus propios votantes.

ACTUACIÓNS REALIZADAS ACTUALMENTE POLA ASOCIACIÓN "CHANDEBRITO 1807" A FAVOR DO PATRIMONIO CULTURAL E DO MEDIO AMBIENTE

Nestes dias, a Asociación Veciñal e Cultural Chandebrito 1807 realizamos diversas actividades para a conservación e posta en valor do rico patrimonio da parroquia de Chan de Brito:
- Restauración da canle do muíño dos Matos, que culminará o mes que ven coa instalación de todas ...as pezas deste. Ademáis, limparase o tramo do sendeiro histórico-etnográfico preto da ponte ubicada uns cen metros máis abaixo do muíño.- Colocación de indicadores de topónimos grabados en pedra (9 nomes, agardando que nos vindeiros dias se instalen máis placas sinalizando outros 16 nomes de lugar, que se sumarían aos 7 xa colocados con anterioridade -facendo así un total de 32-.)- Arranxo do tellado do muíño das Chans dos Cruceiros e roza de maleza no seu perímetro.- Reposición de sinalización e de valo de madeira de protección do castro.- Limpeza das marxes e da superficie do camiño medieval do Soeido.- Sinalización de varios grupos de muiños rupestres no barrio das Tomadas, cuxos accesos e contorna xa se limparan o ano pasado.- Roza do acceso e perímetro de petroglifos na mesma zona.- Limpeza e acondicionamento da fonte de auga do Cocho de Abaixo, en Pracíns.- Limpeza do monte veciñal en man común lindeiro coas propiedades particulares e pistas forestais.- Recollida, selección e reciclaxe de lixo depositado na contorna do Colexio Estudio, parque forestal, campo de fútbol, Torreiro de festas, etc.Por outra banda, tamén se instalaron sinais de tráfico na rúa das Laxes.Durante estes meses de agosto e setembro, prevese a realización de máis actuacións de limpeza, acondicionamento e outras melloras na parroquia con persoal voluntario e de traballos en beneficio da comunidade.Tamén se solicitará novamente ao Concello de Nigrán a adopción de medidas para a mellora de certas zonas (arranxo dos camiños da Lapela, do Vargo, de Cordiñas, das Entre Paredes- Palleiros; colocación de reixas metálicas; construción de pasos elevados de peóns e dotación de nova sinalización na Rúa de Chandebrito; acondicionamento da parcela da antiga escola infantil -roza, poda e reposición de xogos do parque infantil-); etc.