26/12/14

Solicitude ao Concello en materia de vías e obras

O 16 de decembro de 2013, coa sinatura de moitos veciños, solicitouse por terceira e última vez, mediante escrito ao Concello de Nigrán, que se adoptaran medidas urxentes para solucionar diversos problemas na parroquia de Chan de Brito, os cales xa se puseron en coñecemento da Concellería de Vías e Obras dende hai anos, contestando naquel momento o seu responsable que ditas actuacións se levarían a cabo nos primeiros meses deste ano 2014.Observando que aínda non se realizaron todas elas a pesar de transcorrer case un ano, a Asociación Veciñal e Cultural "Chandebrito 1807" solicitou recentemente ao Concello de Nigrán mediante escrito presentado no rexistro municipal que se realizasen distintas actuacións necesarias na parroquia de Chan de Brito en materia de vías e obras:Reparación e/ou substitución de reixas de arquetas de augas pluviais rotas perigosas, na R/ Laxes núm. 27 e Rúa da Igrexa entre os núm. 12 e 14 (frente ao bar “A Tenda Darriba”).Reposición total de asfalto no tramo do camiño da Subida a Mirador Castro – pista de Lapela ao Monte Alba situado na ladeira Noroeste da canteira;e ensanchar a sección en curvas (preto da entrada á canteira; preto do límite con Valadares; etc.)Xestións ante a Consellería do Medio Rural para o arranxo de 3camiños forestais no barrio da Igrexa: Regueiras- Lapela por Socrasto, Casa de Couso (Fonte de Juan) ata a Rúa Pracíns e ata o límite co monte veciñal de Vincios (Penedo Redondo) (capa de xabre pisado), cuestión demandada por varios veciños que non poden acceder ás súas fincas.Mellora do acceso do Camiño de Cordiñas (rebaixar entrada), situado entre o cruce da R/ Chandebrito coa Rúa Igrexa e o núm. 1 desta vía.Realización de cunetas nos tramos nas que sexan necesarias nos camiños “Campiños” – “Alén” (Estrada de Chan de Brito, 1 A – Rúa das Laxes, 25), no barrio das Tomadas; e no de “Entre Paredes” – “A de Cordiñas”(Estrada de Chan de Brito, 4 – Rúa da Igrexa, 15 – 17), no barrio da Igrexa.Trasladar ao lugar máis axeitado o poste sito entre as casas nº. 27 da Rúa das Laxes e a nº. 1 da Rúa do Torreiro (na intersección destas dúas vías municipais), xa que quedou dentro desta última vía pública con motivo da obra de ensanche da mesma por parte do Concello no 2003 e constitúe un importante obstáculo e supón un grave perigo tanto para os vehículos como para os peóns que circulan pola zona (solicitado dende o 2009).Requerir á Deputación a execución do proxecto da obra de ensanche da Rúa de Pracíns (E.P. 2102 Vincios – Nigrán), ou cando menos, as curvas á altura dos nº. 1, 3, 6, 21, no límite con Vincios e no Osqueiro (entre Camos e cruce Chandebrito -valla), buscando a cesión dos propietarios. (xa solicitado en numerosas ocasións).Instalación de sinalización de tráfico: Reposición de sinal vertical “Stop” no acceso á Rúa de Chandebrito dende a R/ Laxes; colocar sinal límite veloc. a 40 Km./h no acceso dende CoruxoCrear pasos elevados, lomas ou sistemas análogos de calmado de tráfico na R/ Laxes (limitada a 30 Kms./h.) e na R/ Chandebrito (na contorna do paso de peóns frente marquesiña), pola excesiva velocidade dos numerosos coches e buses que se dirixen a diario ao Colexio Estudio.Mellora de 4 fontes de auga de uso público e adecuación do seu entorno (fontes do Cocho de Abaixo; Fonte Nova; Rapadouro e Penís (de Juan).Ampliación da rede xeral de sumidoiros na Rúa Laxes (dende a vivenda núm. 27 á 32) e nas Pereiras, (dende a R/ de Chandebrito núm. 15 ata as nº 29 – 31).Mellora das instalacións deportivas: colocación de postes e rede na parte norte do campo de fútbol (tirados polo vento), substitución de reixas frente aos vestiarios (causan perigo), e substitución de alambrada do peche na pista polideportiva de cemento (colocada hai uns 13 anos e moi deteriorada).Poda dos piñeiros da parcela na que se ubica a antiga escola infantil (de titularidade municipal), e substitución dos xogos no parque desta, moi deteriorados –adquiridos hai máis de 10 anos pola Comunidade de Montes-.Recollida de terras xunto a presa existente no acceso da vivenda num. 1da Rúa de Chandebrito. Recollida de resíduos de obras depositados no Torreiro das Laxes (Rúa do Torreiro, 4) e entrega a un xestor autorizado para o seu correcto tratamento.Colocación de sinal indicador da parroquia de Chan de Brito na Estrada de Pracíns (E. Provincial Nigrán a Vincios), no límite coa de Camos.

Peticións á concellería de Patrimonio Cultural

Esta Asociación, despois de requerir ducias de veces a colaboración da Concellería de Patrimonio Cultural do Concello de Nigrán sen que se obtivese resposta por parte da mesma; solicitou mediante escrito presentado nos pasados dias no rexistro municipal desa Administración que se realicen as xestións necesarias para solucionar os seguintes asuntos, que xa se lle expuseran á concelleira delegada no ano 2012, pero que seguen sen resolverse:

Reposición de indicadores nos paneis de madeira en varios petroglifos: no acceso ao petroglifo do Rabete e do debuxo interpretativo do mesmo, así como do das Chans de Rapadouro, nos do Preguntadouro, no da Chosiña e no da Lapela; e inclusión de lámina no panel situado á altura do Colexio Estudio. Sinalización dos petroglifos das Ventaniñas (Presa dos Soldados), de Peneites, e dos muiños rupestres da Lapa do Piñeiro.

Reposición de valo de madeira substraído nos tramos Norte e Leste do perímetro do castro e colocación de cartel indicador deste nos seus accesos dende os muíños do Regueiro e dende o camiño de Lapela (pista que vai ao monte Alba).

Que se solicite á Consellería de Cultural da Xunta de Galicia a consideración de Ben de Interese Cultural (BIC) para o Castro de Chan de Brito, xá que posúe características únicas en todo o país.

Roza da maleza na parte sur dos muíños de auga do Regueiro e na contorna do muiño das Loureiras.

Colaboración con esta Asociación para executar pequenas actuacións complementarias necesarias no muiño dos Matos (apertura oco fiestra, portas de reixa metálicas, etc.)

Restauración do muiño de auga de Rodas de arriba (do s. XVIII), en colaboración con esta Asociación.

Inclusión dos 38 bens culturais desta parroquia sen catalogar (muíños, camiños enlousados, obra civil, petroglifos, etc.) no catálogo do PXOM e nos arquivos do Concello e solicitar á Consellería de Cultura da Xunta que se inclúan no inventario xeral do patrimonio cultural de Galicia, de conformidade á documentación entregada no Concello e na Xunta por esta Asociación dende o ano 2007, coa finalidade de proporcionarlles a todos eles a protección mínima que garante a lei do patrimonio cultural de Galicia.

Sinalizar roteiro histórico da parroquia, creado por esta Asociación no ano 2006 (publicado na páx web desta e nos trípticos editados polo Concello no 2009), marcando o percorrido con liñas branca e azul.

Colaboración con este colectivo para realizar unha xornada de demostración de xogos populares tradicionais do lugar.


Esta Asociación agarda que se produza unha resposta do Concello no vindeiro mes.

14/11/14

IV xornadas micolóxicas de Chan de BritoA Asociación Veciñal e Cultural “Chandebrito 1807”, coa colaboración da Agrupación Micolóxica “Brincabois”, celebrará o vindeiro domingo dia 23 de novembro durante todo o día a cuarta edición das xornadas de micoloxía de Chan de Brito, na que o membro da citada agrupación e da Federación Galega, Jose Luis Tomé Ortega, introducirá no mundo dos cogomelos ás persoas participantes.

Para iso, entregarase información a cada un destes, que pa...rtirán arredor das 10:30 h. do local social desta Asociación, na escola infantil da parroquia (Rúa da Igrexa, 2), polos montes dos Cruceiros, A Lapela e Regamán, entre as parroquias de Chandebrito, Vincios e Valadares, para a recollida de cogomelos.
A xornada continuará ás 16.00 h. cunha exposición do material seleccionado, ademáis dunha charla ás 18.30 na que o experto falará das características de cada un deles e do aspecto gastronómico, para a continuación rematar co preparado, cociñado e degustación de varias especies diferentes.

Para poder participar é preciso inscribirse e realizar a doazón de 10 € por persoa -para colaborar nos gastos- ata o venres dia 21 ás 15.00 h. Pode facerse o ingreso na conta bancaria de "La Caixa", núm. 2100 4790 43 0200067441.

Para maior información e/ou inscricións poden chamar ao teléfono núm. 667380223 ou escribir ao correo-e chandebrito1807@gmail.com . Tamén poden consultar a información na páxina web www.chandebrito1807.blogspot.com .

8/11/14

Mellora da Estrada de Pracíns

Despois das peticións e xestións realizadas pola Asociación Veciñal e Cultural "Chandebrito 1807", a Deputación de Pontevedra adxudicou a obra de mellora das cunetas da Estrada Provincial de Vincios a Nigrán, na que se inclúe o tramo da Estrada de Pracíns, en Chan de Brito.
A obra, prevista para outubro / novembro deste mesmo ano; ten como obxectivo a correcta canalización das augas pluviais para favorecer a conservación do vial e evitar molestias e danos a vehículos e peóns que circulan por este.

20/9/14

Convocatoria de curso de cestería en palla (II)

A Asociación Veciñal e Cultural "Chandebrito 1807", consciente do éxito obtido noutras edicións realizadas e co fin de recuperar e poñer en valor un dos oficios tradicionais máis antigos, convoca para esta nova tempada 2014/2015 un curso de cestería tradicional, denominado CESTERÍA EN PALLA DE CENTEO (II), coas seguintes características:

 

TÉCNICA: COSIDO EN ESPIRAL CON PALLA DE CENTEO.
ELABORACIÓN DE CESTOS QUE CONTEÑAN GRANS E SEMENTES.
IMPARTIDO POR RUBÉN BERTO COVELO (VIGO), MESTRE CESTEIRO ARTESÁN.
FERRAMENTAS QUE DEBERÁN LEVAR OS ALUMNOS/AS: NAVALLA E PUNZÓN.
LUGAR: ESCOLA INFANTIL DE CHAN DE BRITO (RÚA DA IGREXA, 2).
DATAS: TÓDOLOS LUNS DENDE O 6 DE OUTUBRO ATA O 29 DE DECEMBRO DE 2014 (AMBOS INCLUIDOS) (12 SESIÓNS).
HORARIO: DE 18.00 A A 20.30 H.  (2,5 HORAS SEMANAIS).
Nº PARTICIPANTES: UN MÍNIMO DE 8 – E UN MÁXIMO DE 12 .
PREZO: 30 € MENSUAIS POR PERSOA (INCLÚESE TODO O MATERIAL PRECISO –PALLA, TIRETA DE VIMBIO, ETC.-).


MÁIS INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS: ATA O DIA 3 DE OUTUBRO, A TRAVÉS DO CORREO ELECTRÓNICO chandebrito1807@gmail.com OU NO TELÉFONO 667380223.

14/9/14

Curso de bailes latinos 2014 / 2015

A Asociación Veciñal e Cultural "Chandebrito 1807", ao igual que a tempada pasada, oferta un curso de bailes latinos, que se celebrará no seu local social (pranta baixa da escola infantil de Chandebrito, na Rúa da Igrexa, núm. 2) tódolos venres de 17.30 a 18.30 h. e que comezará o venres día 3 de outubro. A duración prevista é de nove meses. O prezo é de 11 euros mensuais por persoa.
Esta Asociación valora moi positivamente o resultado acadado no curso anterior, cunha media de 9 persoas asistentes por sesión, no que chegaron a participar un total de 20 persoas (dos cales un 55 % residían na parroquia); polo que decidiu continuar con esta actividade.
Os interesados/as poden informarse e/ou inscribirse no teléfono núm. 667380223 ou no correo-e chandebrito1807@gmail.com .

4/9/14

Solicitude de corrección do inventario municipal de camiños

Dende a Asociación "Chandebrito 1807" solicitamos en tres ocasións ao Concello de Nigrán que se engadisen tres viais existentes na parroquia de Chan de Brito que contan con diversos servizos urbanos de carácter público e tamén que se corrixisen un total de 58 erros (dous deles relativos ao grafiado das vías) que contén o plano núm. 3 do inventario de camiños do Concello de Nigrán (referido á citada parroquia), aprobado na sesión plenaria do 28/03/2012 (data de xaneiro de 2011).

Ao non obter resposta a estas peticións; solicitouse novamente o pasado 25 de agosto a través do rexistro de entrada da citada entidade local:

1º: Que se proceda a incluir no citado inventario os seguintes camiños:
-        Camiño de Florentino Rial (barrio das Tomadas).
-        Camiño dos Vargos (barrio das Tomadas).
-        Camiño da Lapela (barrio da Igrexa).

2º: Que se corrixan os 58 erros que contén o documento aprobado.

Para elo, remitiuselle anexo cos datos dos camiños para os que se pide a súa inclusión ademáis do mencionado plano do inventario aprobado no 2012, coas correccións oportunas.

Cabe ter en conta que existen varias vivendas con acceso por eses viais non contemplados no referido documento, o que supón un perxuizo para os seus titulares.

Consideramos que o goberno municipal non demostra ter interese en contar con inventarios realizados de xeito correcto, xa que nunca se puso en contacto coa veciñanza e/ou asociacións e tampouco se digna en contestar as peticións que se lle realizan, aínda que sexa de forma completamente constructiva, dándolle o traballo feito e sen custo algún para o propio concello, como neste caso.

28/8/14

RECLAMACIÓN DE SUBVENCIÓN OUTORGADA POLO CONCELLO DE NIGRÁN NO ANO 2008

A Asociación Veciñal e Cultural "Chandebrito 1807" remitiu hai uns meses ao Valedor do Pobo de Galicia copia das reclamacións e demáis documentos do expediente da Subvención de 660 € concedida polo concello de Nigrán a esta Asociación a principios do ano 2008 para actividades socio-culturais; debido a que este Concello a día ...de hoxe aínda non procedeu a pagar máis do 50 % da citada axuda.A contestación que deu recentemente o Valedor do Pobo a este colectivo é que o concello aínda non lle remitiu o informe demandado pola mencionada Institución galega, polo que llo requeriron novamente (lembrándolle expresamente que tal envío resulta unha obriga legal, segundo dispón o artigo 22 da Lei do Valedor do Pobo).Esta Asociación considera bochornosa esta e outras cuestións, tales como a desidia e o desprezo co que tratan a este e outros colectivos que reclaman actuacións absolutamente necesarias, urxentes e de competencia do Concello de Nigrán, e por elo, pide a dimisión do goberno municipal do PP por incompetente, algo que veñen reclamando incluso moitos dos seus propios votantes.

ACTUACIÓNS REALIZADAS ACTUALMENTE POLA ASOCIACIÓN "CHANDEBRITO 1807" A FAVOR DO PATRIMONIO CULTURAL E DO MEDIO AMBIENTE

Nestes dias, a Asociación Veciñal e Cultural Chandebrito 1807 realizamos diversas actividades para a conservación e posta en valor do rico patrimonio da parroquia de Chan de Brito:
- Restauración da canle do muíño dos Matos, que culminará o mes que ven coa instalación de todas ...as pezas deste. Ademáis, limparase o tramo do sendeiro histórico-etnográfico preto da ponte ubicada uns cen metros máis abaixo do muíño.- Colocación de indicadores de topónimos grabados en pedra (9 nomes, agardando que nos vindeiros dias se instalen máis placas sinalizando outros 16 nomes de lugar, que se sumarían aos 7 xa colocados con anterioridade -facendo así un total de 32-.)- Arranxo do tellado do muíño das Chans dos Cruceiros e roza de maleza no seu perímetro.- Reposición de sinalización e de valo de madeira de protección do castro.- Limpeza das marxes e da superficie do camiño medieval do Soeido.- Sinalización de varios grupos de muiños rupestres no barrio das Tomadas, cuxos accesos e contorna xa se limparan o ano pasado.- Roza do acceso e perímetro de petroglifos na mesma zona.- Limpeza e acondicionamento da fonte de auga do Cocho de Abaixo, en Pracíns.- Limpeza do monte veciñal en man común lindeiro coas propiedades particulares e pistas forestais.- Recollida, selección e reciclaxe de lixo depositado na contorna do Colexio Estudio, parque forestal, campo de fútbol, Torreiro de festas, etc.Por outra banda, tamén se instalaron sinais de tráfico na rúa das Laxes.Durante estes meses de agosto e setembro, prevese a realización de máis actuacións de limpeza, acondicionamento e outras melloras na parroquia con persoal voluntario e de traballos en beneficio da comunidade.Tamén se solicitará novamente ao Concello de Nigrán a adopción de medidas para a mellora de certas zonas (arranxo dos camiños da Lapela, do Vargo, de Cordiñas, das Entre Paredes- Palleiros; colocación de reixas metálicas; construción de pasos elevados de peóns e dotación de nova sinalización na Rúa de Chandebrito; acondicionamento da parcela da antiga escola infantil -roza, poda e reposición de xogos do parque infantil-); etc.

30/6/14

Servizo de atención integral á veciñanza

SERVIZO DE ATENCIÓN INTEGRAL Á VECIÑANZA DE CHANDEBRITOA Asociación Veciñal e Cultural "Chandebrito 1807" prestará un servizo de asesoramento, recollida de peticións, queixas e suxerencias, etc. á veciñanza de Chandebrito para trámites ante as administracións públicas (Concello, Deputación, Xunta de Galicia, etc.). que se realizaría de xeito experimental na pranta baixa da escola infantil tódolos venres do mes de xullo e agosto (agás festivos) en horario de 17.30 a 18.30 horas.Con esta actuación, preténdese dar unha maior participación e implicación nos asuntos públicos aos habitantes desta parroquia e achegarlles información do seu interese, xa que aínda a día de hoxe, teñen dificultades para chegar ás administracións, canalizando así as súas solicitudes, suxestións, etc. Ademáis, cabe ter en conta que ás veces, estas tampouco facilitan a participación cidadá do xeito máis oportuno.

22/4/14

Danos na Fraga dos Muiños de Rodas

http://www.farodevigo.es/comarcas/2014/04/20/montones-troncos-ramas-amenazan-tres/1008131.html

Infórmase que o pasado xoves dia 10 de abril déuselle conta tanto ao axente medioambiental da Xunta da zona como ao Concello de Nigrán dos danos producidos na Fraga dos Muíños de Rodas hai varias semanas; para que adoptasen as medidas pertinentes; sen que polo momento se teña resposta por parte dos mesmos.

Por elo, non se descarta tomar outras medidas, coa finalidade de que se reparen os danos ocasionados e así todos poidamos disfrutar desta maravillosa paraxe  

31/3/14

Curso de cestería de costelas en vimbio

Esta Asociación convoca un novo curso de cestería, neste caso especializado na realización de cestos de costelas en vimbio, que comezará o vindeiro luns dia 7 de abril e que se desenvolverá no local desta Asociación (antiga Escola de Chan de Brito, Rúa da Igrexa, núm. 2) tódolos luns de abril, maio e xuño ata o 23 deste mes, en horario de 18.00 a 20.30 (30 horas).

As inscricións realizaranse ata o luns dia 7 de abril ás 14.00 h., coa admisión dun máximo de 11 persoas. O número mínimo de persoas será de 8. O prezo é de 25 euros por persoa e mes, que se pagarán nos quince primeiros dias de cada un dos tres meses que dura esta edición.

O taller impartirase polo mestre cesteiro artesán Rubén Berto Covelo, veciño de Sárdoma (Vigo).

Para obter máis información e/ou inscribirse, os interesados poden contactar no teléfono núm. 667 380 223 ou a través do correo electrónico chandebrito1807@gmail.com , indicando nome e apelidos, número de teléfono de contacto, enderezo de correo electrónico e lugar de residencia.


27/2/14

Recuperación do muiño de auga das Loureiras

Dende a Asociación "Chandebrito 1807" temos intención de recuperar o muiño de auga das Loureiras, situado na parroquia de Chan de Brito, preto do monte de Fragoselo (Coruxo). Para elo, comezamos ...a buscar aos propietarios / herdeiros deste muiño, cos que queremos asinar un documento de cesión de uso; e tamén redactamos unha memoria de restauración da obra e acondicionamento do entorno e do acceso; actuación para a que xa solicitamos subvencións neste ano.Por outra banda, este muiño forma parte dunha relación de 38 bens culturais desta parroquia para os que solicitamos a súa consideración de ben inventariado, algo que dende a Consellería de Cultura da Xunta nos comunicaron por escrito nos anos 2006, 2009 e 2013 que se daba traslado ao Concello de Nigrán para que se incorporasen ao catálogo de bens a protexer do Plan Xeral de Ordenación Municipal.Nas fotos pódese observar cómo estaba no ano 2007 (cando comezamos a reivindicar a proteción deste e doutros bens culturais) e como está na actualidade, case sete anos despois

3/2/14

Solicitude de actuacións sobre o uso do bus urbano de Vigo pola veciñanza de Nigrán


Varias persoas asinaron unha solicitude presentada no Rexistro municipal o pasado dia 27 de xaneiro e dirixida ao Sr. Alcalde de Nigrán, na que expuñan as seguintes consideracións:

Que o goberno local do Concello de Vigo anunciou que proximamente as persoas non residentes no município vigués non se poderán beneficiar dos descontos que xenera a utilización da tarxeta verde ou bonobús, actualmente cun custo de 0,86 € por viaxe, no lugar de 1,32 € que vale o billete ordinario, é dicir 0,46 € de aforro por cada desprazamento; o que suporá para alguén que o usa diariamente pola semana un incremento aproximado duns 20 € mensuais -ida e volta-  (recentemente o Concello xa deixou de emitir esta tarxeta para todos aqueles que non estén empadroados no mesmo). Cabe lembrar que é o importe máis caro dos buses urbanos de Galicia.

Que no municipio de Nigrán existen varias persoas que necesitan forzosamente desprazarse a Vigo por motivos de estudos, comerciais, laborais, médicos (o hospital de referencia é Povisa, ubicado nunha zona na que prácticamente todas as prazas de aparcamento son de pago), etc.

Que no actual contexto de crise, con moitas familias que teñen a tódolos seus membros desempregados sen cobrar prestación algunha, estas non poden asumir ese custo, xa que ademáis deben facer frente ao pago dos recibos da luz, telefonía, auga, gas, seguros, tributos, etc., que se viron fortemente incrementados nos últimos tempos.

Que isto suporá un prexuízo importante para todos, que afectará moi negativamente ao medio ambiente –co uso masivo de vehículos particulares que desprenderán grandes cantidades de dióxido de carbono-, ao tráfico pola súa saturación, etc.

Por elo propuséronlle ao Sr. Alcalde de Nigrán a adopción das seguintes medidas urxentes para tratar de solucionar este problema, que afecta especialmente ás parroquias do interior, como a de Chandebrito, ao carecer esta de transporte público:

-          Solicitude ao Concello de Vigo de datos do censo de usuários e usuárias da tarxeta verde do bus urbano empadroados en Nigrán.
-          Contactar cos outros concellos da área afectados para expoñerlle de xeito común un acordo que evite ese incremento aos habitantes non residentes en Vigo.
-          No caso de non ser posible o citado no punto anterior, propoñer a sinatura dun convenio entre os dous concellos mediante o cal se subvencione o billete aos veciños/as de Nigrán, a través dun acordo coa Deputación de Pontevedra ou outras administracións, para que abonen os importes necesarios.

23/1/14

curso de cestería rectangular con vimbio

A Asociación Veciñal e Cultural Chandebrito 1807, ante o éxito de participación noutras edicións e coa finalidade de recuperar e poñer en valor un dos oficios tradicionais máis sobresaíntes no lugar, convoca un novo curso de cestería, neste caso especializado na cestería rectangular con vimbio, que comezará o vindeiro luns dia 10 de febreiro e que se desenvolverá no local desta Asociación (Escola infantil de Chan de Brito, Rúa da Igrexa, núm. 2) tódolos luns de febreiro e marzo de 18.00 a 20.30 (20 horas).O curso impartirase polo mestre cesteiro vigués Rúben Berto Covelo.As inscricións realizaranse ata o xoves dia 6 de febreiro, coa admisión dun máximo de 10 persoas.

O prezo é de 25 euros mensuais por persoa.

Para obter unha maior información ou inscribirse, os interesados poden contactar no teléfono núm. 667 380 223 ou a través do correo electrónico chandebrito1807@gmail.com .

2/1/14

Xestións ante o Concello para realizar varias actuacións necesarias

XESTIÓNS ANTE O CONCELLO DE NIGRÁN PARA REALIZAR VARIAS ACTUACIÓNS NECESARIAS NA PARROQUIA DE CHANDEBRITO:Dende a Asociación Veciñal e Cultural "Chandebrito 1807", vimos de solicitar novamente, coas sinaturas de ducias de veciños da localidade, que se adopten medidas urxentes para solucionar os seguintes asuntos na parroquia de Chandebrito, os cales xa se puseron en coñecemento da Concellería d...e Vías, Obras e Servizos dende hai tempo; manténdose ademáis unha xuntanza co responsable desta área o pasado luns dia 23 de decembro, na que este se comprometeu a realizar as actuacións necesarias nos vindeiros meses:- Reparación e/ou substitución de reixas de arquetas de augas pluviais rotas perigosas, na R/ Laxese Rúa da Igrexa.- Reposición total de asfalto no tramo do camiño da Subida a Mirador Castro – pista de Lapela ao Monte Alba situado na ladeira Noroeste da canteira; e ensanchar a sección en varias curvas.- Xestións ante a Consellería do Medio Rural para o arranxo de 3 camiños forestais no barrio da Igrexa, cuestión demandada por varios veciños que non poden acceder ás súas fincas.- Mellora dos accesos do Camiño de Cordiñas.- Trasladar ao lugar máis axeitado o poste sito no cruce da Rúa das Laxes coa Rúa do Torreiro, xa que quedou dentro desta última vía pública con motivo da obra de ensanche da mesma por parte do Concello no 2003 e constitúe un importante obstáculo e supón un grave perigo tanto para os vehículos como para os peóns que circulan pola zona (solicitado dende o 2009).- Ensanche da curva na R/ Laxes no cruce de acceso ao Colexio Estudio (perigo por falta de visibilidade no acceso). Arranxar Camiño campo de fútbol – Colexio.- Requerir á Deputación a execución do proxecto da obra de ensanche da Rúa de Pracíns (E.P. 2102 Vincios – Nigrán), ou cando menos, as curvas á altura dos nº. 1, 3, 6, 21, no límite con Vincios e no Osqueiro (entre Camos e cruce Chandebrito -valla), buscando a cesión dos propietarios. (xa solicitado en numerosas ocasións): Esta Asociación comprometeuse a colaborar na posta a disposición dos terreos necesarios.- Instalación de sinalización de tráfico: Reposición de sinal vertical “Stop” no acceso á Rúa de Chandebrito dende a R/ Laxes; colocar sinal límite veloc. a 40 Km./h no acceso dende Coruxo

- Limpeza de marquesiña no cruce da R/ Laxes coa R/ Chandebrito (parte posterior) e pintado da sita no cruce desta última rúa coa de Pracíns.- Mellora de varias fontes de auga de uso público e adecuación do seu entorno (especialmente as do Cocho de Abaixo; Fonte Nova; Rapadouro e Penís (de Juan).- Ampliación da rede xeral de sumidoiros na Rúa Laxes (dende a vivenda núm. 27 á 32) e nas Pereiras, (dende a R/ de Chandebrito núm. 15 ata as nº 29 – 31).

- Mellora das instalacións deportivas: colocación de postes e rede na parte norte do campo de fútbol (tirados polo vento), substitución de reixas frente aos vestiarios (causan perigo), dotación de cuberta metálica en vestiarios (arrancada polo vento), e substitución de alambrada do peche na pista polideportiva de cemento (colocada hai uns 13 anos e moi deteriorada).

- Roza e poda dos piñeiros da parcela na que se ubica a antiga escola infantil, e substitución dos xogos, moi deteriorados –adquiridos hai máis de 10 anos pola Comunidade de Montes- (é unha propiedade municipal, sen limpar dende o 2009, causando perigo de incendio). O Concello comprometeuse á mellora do parque.- Recollida de terras xunto as presas existentes na Rúa de Chandebrito, propondo que esa terra se utilice para arranxar o camiño do Campiño, que enlaza a citada rúa coa das Laxes.- Colaboración coa 2ª fase de restauración do muíño dos Matos para a súa posta en funcionamento (prevista para o 1º semestre de 2014): O concelleiro comprometeuse a facer achegas dentro do proxecto que se está redactando para o paseo natural do Río Muíños.- Realizar as correccións do actual inventario de camiños públicos, achegadas por esta Asociación, incluindo no mesmo varios viais propostos que contan cos servizos municipais.- Ademáis, volvemos insistir no asunto da mellora do transporte público por estrada