4/5/09

Recuperación dos petroglifos esquecidos

A Asociación Veciñal e Cultural “Chandebrito 1807” está actualmente promovendo con voluntariado a conservación e posta en valor da maioría dos petroglifos e muíños rupestres da parroquia de Chandebrito esquecidos no proxecto de actuacións de mellora a través do Proxecto de Revalorización do Patrimonio Cultural de Chandebrito promovido polo Concello de Nigrán e subvencionado con fondos do Programa Proder. Con esta acción de conservación e difusión tratamos de que algún dos melloras petroglifos da parroquia non quede no total abandono, mentres outros están a acaparar todo o protagonismo.


Petroglifo da Cañoteira I, antes da limpeza


Para isto, xa se procedeu en datas recentes por parte de persoas voluntarias a acondicionar o acceso e o entorno dos petroglifos de “A de Rial” e dos grupos de muíños rupestres localizados na “Cañoteira” e en breve colocarase cartelería e farase o mesmo co petroglifo da Gabacha e dos muíños de “Casa de Couso” e “As Mazarocas” (ambos no barrio da Igrexa). Nos próximos días tamén se intentara colgar no blog as características e localización de cada un deles.


Petroglifo da Cañoteira I, despois da limpeza


Outras actuacións que pretende levar a cabo esta Asociación no campo da difusión do patrimonio cultural da parroquia é a de realizar actividades similares para a mellora dalgún dos muíños de auga, a elaboración de folletos do roteiro histórico-etnográfico e do sendeiro dos Matos para as visitas guiadas e a publicación dun traballo sobre a microtoponimia de Chandebrito, para o que xa se recolleron uns 650 nomes de lugares, dos cales a metade xa están localizados.


Petroglifo da Cañoteira II, antes da limpeza


Esta Asociación considera que a difusión e a educación é a mellor maneira de preservar estes bens culturais para que o poidan gozar as xeracións futuras.


Petroglifo da Cañoteira II, despois da limpeza

Tamén se pode ler a nova na Voz de Galicia


No hay comentarios: