15/1/13

Apoio ás persoas con participacións preferentes e obrigas subordinadas para recuperar os seus aforros

A Asociación Veciñal e Cultural "Chan de Brito 1807", instou por escrito o pasado dia 27 de decembro ao goberno municipal de Nigrán a que estude e presente ao pleno unha proposta para que se adopten diversas medidas frente a problemática creada pola comercialización de participacións preferentes e obrigas subordinadas do sector bancario, especialmente realizadas por Novagalicia Banco. Para elo, este colectivo remitiulle un proxecto de proposta con varios acordos de interese a adoptar.

Á vista das novas publicadas nos medios de comunicación ao respecto das propostas da Unión Europea con respecto ás quitas en relación á comercialización de determinados produtos bancarios, tales como as participacións preferentes e as obrigas subordinadas, e á vista dos graves sucesos que están acontecendo tanto en Nigrán como noutras localidades do entorno, donde, ademáis de tomar outras medidas, algunhas persoas péchanse en caixeiros para defender o seu diñeiro e os seus intereses.

Propónse a adopción dos seguintes acordos:
 • Apoiar a todos os veciños e veciñas de Nigrán que teñen participacións preferentes e obrigas subordinadas e a todos aqueles que posúen diñeiro nos bancos e non poden dispoñer del.
 • Instar ao Banco de España e ás entidades financeiras para que busquen unha solución a este grave problema e aqueles suscriptores que o desexen poidan recuperar o 100 % dos seus cartos.
 • Instar á Xunta de Galicia e ao Goberno de España a buscar unha solución que poida ser que a arbitraxe se faga para todos aqueles afectados por estes produtos bancarios e dito arbitraxe se realice con seriedade e coa maior rapidez posible e tamén instar á Xunta de Galicia para que o Instituto Galego de Consumo acelere os trámites de devolución do total dos aforros dos galegos e galegas que depositaron tanto nas participacións preferentes como en obrigacións subordinadas.
 • Solicitar unha xuntanza co Conselleiro de Economía e cos responsables da banca para tratar este asunto e pedirlles que se arranxen nos termos indicados nesta proposta.
 • Dirixirse á Federación Galega de Municipios e Provincias, instando a opción de acordos encamiñados a convidar a todos os concellos galegos á retirada de fondos de Novagalicia Banco ou de calquera outro banco que nun prazo prudencial non devolva o 100 % destes depósitos.
 • Remitirlle esta proposta tanto aos responsables da banca como aos da Xunta de Galicia, especialmente ao Sr. Presidente desta.
 • Crear unha Comisión de traballo con membros da Corporación para facer un seguimento e apoio a esta problemática, composta por:
  - O alcalde ou concelleiro do grupo popular
  - Un concelleiro do grupo socialista
  - Un concelleiro do grupo mixto (UCN-CDL / BNG)

No hay comentarios: