4/9/14

Solicitude de corrección do inventario municipal de camiños

Dende a Asociación "Chandebrito 1807" solicitamos en tres ocasións ao Concello de Nigrán que se engadisen tres viais existentes na parroquia de Chan de Brito que contan con diversos servizos urbanos de carácter público e tamén que se corrixisen un total de 58 erros (dous deles relativos ao grafiado das vías) que contén o plano núm. 3 do inventario de camiños do Concello de Nigrán (referido á citada parroquia), aprobado na sesión plenaria do 28/03/2012 (data de xaneiro de 2011).

Ao non obter resposta a estas peticións; solicitouse novamente o pasado 25 de agosto a través do rexistro de entrada da citada entidade local:

1º: Que se proceda a incluir no citado inventario os seguintes camiños:
-        Camiño de Florentino Rial (barrio das Tomadas).
-        Camiño dos Vargos (barrio das Tomadas).
-        Camiño da Lapela (barrio da Igrexa).

2º: Que se corrixan os 58 erros que contén o documento aprobado.

Para elo, remitiuselle anexo cos datos dos camiños para os que se pide a súa inclusión ademáis do mencionado plano do inventario aprobado no 2012, coas correccións oportunas.

Cabe ter en conta que existen varias vivendas con acceso por eses viais non contemplados no referido documento, o que supón un perxuizo para os seus titulares.

Consideramos que o goberno municipal non demostra ter interese en contar con inventarios realizados de xeito correcto, xa que nunca se puso en contacto coa veciñanza e/ou asociacións e tampouco se digna en contestar as peticións que se lle realizan, aínda que sexa de forma completamente constructiva, dándolle o traballo feito e sen custo algún para o propio concello, como neste caso.

No hay comentarios: