29/6/18

Solicitude de medidas por danos de vehiculos pesados


Esta Asociación recibiu queixas da veciñanza respecto dos importantes danos sufridos
nas redes xerais de abastacemento de augas veciñal, nas vivendas (por vibracións,
fumes e pó) e no pavimento de varias das vías municipais de Nigrán situadas na
parroquia de Chan de Brito (Estrada de Chandebrito, Rúa de Pracíns, e
especialmente, nas Rúas do Torreiro e das Laxes), con motivo da circulación continua
de grandes camións de transporte de madeira nos últimos meses, moitos dos cales
proceden de montes de outras zonas, cun peso moi elevado que provoca serios danos
e molestias ás persoas residentes.

Tendo en conta o establecido no artigo 25.2 da Lei 7/1985 reguladora das Bases de
Réxime Local, sobre as competencias propias exercidas polos municipios, vimos de
solicitar ao Concello que se estude e se adopten as medidas axeitadas para evitar máis 
danos á poboación da zona e ás súas vivendas (como por exemplo, limitar a circulación 
deste tipo de vehículos pesados polos viais citados). Asi mesmo, solicitóuselle que se 
requira aos responsables a reparación dos danos causados.

No hay comentarios: