28/3/18

Esta Agrupación está recibindo queixas polos recibos do Imposto municipal sobre Bens Inmobles (IBI, comunmente chamado Contribución) remitidos pola ORAL, que exixe o pago antes do 30.04.2018 de cuantías derivadas da regularización catastral dos 4 últimos exercicios.

Segundo comprobamos, algún veciño deberá pagar case 600 € por unha pequena vivenda. 

Por elo, ven de solicitar ao Concello de Nigrán o aprazamento e/ou fraccionamento do pago do citado Imposto municipal sen que se apliquen xuros de mora.

No hay comentarios: