13/4/13

REITERACIÓN DA SOLICITUDE DE MELLORAS NA PARROQUIA  AO CONCELLEIRO DE VIAS E OBRAS

Ao non ter resposta ás peticións que lles remitimos os dias 15 e 24 de marzo e 4, 14 e 29 de abril, 13 de maio e 9 de xuño de 2012, e de conformidade á visita realizada hai uns meses á parroquia de Chandebrito co concelleiro de Vías e Obras; envióuselle novamente as solicitudes presentadas no Rexistro xeral do Concello de Nigrán a mediados do ano 2011 dirixidas ao citado concelleiro e que polo momento están sen contestar, nas que se pide a execución de diversas obras de pequena envergadura pero bastante necesarias en Chandebrito, coa finalidade de que sexan atendidas á maior brevidade posible:


-          Trasladar ao lugar máis axeitado o poste sito entre as vivendas nº. 27 da Rúa das Laxes e a nº. 1 da Rúa do Torreiro (na intersección destas dúas vías municipais), xa que quedou dentro desta última vía pública con motivo da obra de ensanche da mesma por parte do Concello no 2003 e constitúe un importante obstáculo e supón un grave perigo tanto para os vehículos como para os peóns que circulan pola zona (solicitouse a Fenosa dende novembro de 2009, enviando presuposto por importe total de 2.765,73 € (prezo válido ata o 31/05/2011). Este asunto solicitouse no Concello en abril de 2011.

-          Fixación de tapas de arquetas da rede de sumidoiros que se moven (causando ruidos constantemente e risco de desperfectos nos vehículos), na R/ Laxes, entre os nº 10 e 14 e R/ Igrexa, do nº 24 (Cruce do Cño. Pereiras) ata cruce da R/ Chandebrito.

-          Reparación ou substitución de reixas de arquetas de augas pluviais rotas e/ou soltas perigosas, na R/ Laxes entre os núm. 17 – 19 e 21.

-          Reposición de asfalto na Subida a Mirador Castro – pista de Lapela ao Monte Alba á altura da presa de Lapela e canteira; completar a sección en curvas (presa de Lapela; preto da entrada á canteira; preto do límite con Valadares; etc.)

-          Mellora do camiño das Regueiras á Lapela por Socrasto (capa de xabre pisado).

-          Mellora do acceso do Camiño de Cordiñas (rebaixar entrada), situado entre o cruce da R/ Chandebrito coa Rúa Igrexa e o núm. 1 desta vía.

-          Ensanche da curva ou colocación de espello na R/ Laxes no cruce de acceso ao Colexio Estudio (perigo por falta de visibilidade no acceso). Acondicionar Camiño campo de fútbol – Colexio (convenio con este).

-          Requerir á Deputación a execución do proxecto da obra de ensanche da Rúa de Pracíns (E.P. 2102 Vincios – Nigrán), ou cando menos, as curvas á altura dos nº. 1, 3, 6, 21, no límite con Vincios e no Osqueiro (entre Camos e cruce Chandebrito -valla), buscando a cesión dos propietarios. (xa solicitado en numerosas ocasións).

-          Instalación de sinalización de tráfico: Reposición de sinal vertical “Stop” no acceso á Rúa de Chandebrito dende a Rúa das Laxes.

-          Crear pasos elevados na R/ Laxes (limitada a 30 Kms./h.) e na R/ Chandebrito, pola excesiva velocidade dos numerosos coches e buses que se dirixen ao Colexio Estudio.

-          Limpeza de marquesiña no cruce da R/ Laxes coa R/ Chandebrito (parte posterior).

-          Mellora de 4 fontes de auga de uso público e adecuación do seu entorno (fontes do Cocho de Abaixo; Fonte Nova; Rapadouro e Penís (de Juan).

-          Estudar ampliación da rede xeral de sumidoiros na Rúa Laxes (dende a vivenda núm. 27 á 32) e nas Pereiras, (dende a R/ de Chandebrito núm. 15 ata as nº 29 – 31).

-          Mellora das instalacións deportivas: colocación de postes e rede na parte norte do campo de fútbol (tirados polo vento), substitución de reixas frente aos vestiarios (causan perigo), dotación de cuberta metálica en vestiarios (arrancada polo vento), reparación de porterías de futbito e substitución de alambrada do peche na pista polideportiva de cemento (colocada hai uns 10 anos e moi deteriorada).

Se seguimos sen ter respostas positivas a estes asuntos durante este mes, pediremos publicamente de novo a dimisión do mencionado concelleiro, ademáis de adoptar outro tipo de medidas de presión, posto que non é de recibo estar durante dous anos solicitando reiteradas veces estas cuestións sen recibir resposta.

No hay comentarios: