22/4/13

Solicitudes en apoio aos afectados por produtos bancarios

A Federación Veciñal comarcal, a petición desta Asociación, remitiu escritos a principios deste mes dirixidos aos responsables de Novagalicia Banco e da Xunta de Galicia, solicitando a mediación do Instituto Galego de Consumo para que se adopten medidas co fin de devolverlle aos aforradores os importes totais depositados por estes en obrigas subordinadas e participacións preferentes. Do contrario, esta Federación estudará a posibilidade de exercitar as accións legais que estime oportunas, ademáis de promover outro tipo de medidas contra os responsables deste espolio, goberno e banco.
Ademáis, na mesma instancia, pediron tamén entrevistarse cos máximos responsables tanto do banco como da Xunta de Galicia.

No hay comentarios: